پوشش های قیری

قیر مخلوط چسبناک سیاه رنگی از هیدروکربن ها است که به طور طبیعی یا به عنوان پس مانده از تقطیر نفت به دست می آید. این ماده برای جاده ها و عایق های بندی ساختمان استفاده می شود.قیر ، که در ایالات متحده به عنوان آسفالت نیز شناخته می شود ، ماده ای است که از طریق تقطیر نفت خام تولید می شود. قیر چسبناک ، مایع غیر فرار یا جامد است. قیر یک سیستم کلوئیدی پیچیده است که خواص شیمیایی آن به خصوصیات نفت خام که از آن تولید می شود بستگی دارد. قیر خالص پراکندگی کلوئیدی ذرات میکروسکوپی آسفالت است (مرحله پراکندگی).کسر جرمی هیدروکربنها 75-85٪ ، هیدروژن 9-10٪ ، اکسیژن 2-8٪ ، گوگرد 5-7٪ و نیتروژن 0.1-0.5٪ است.نفت خام از مخازن ذخیره سازی ، جایی که در حدود 60 درجه سانتی گراد نگهداری می شود ، از طریق سیستم مبدل حرارت افزایش دما می یابد، دمای آن به 200 درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند و بعد به سمت ستون تقطیر پمپ می شود. سپس ماده خام در ستون به طور معمول 300 درجه سانتیگراد گرم می شود و در آنجا ستون تقطیر اتمسفر بخار می شود. در اینجا جدایی فیزیکی اجزا رخ می دهد. اجزای سبک تر به بالا می رسند و سنگین ترین اجزای سازنده (باقی مانده اتمسفر) به پایین ستون می افتند و این فرآیند مجدد در یک ستون تقطیر خلا از باقی مانده ستون اتمسفریک تکرار می شود. پسماند این برج وکیوم باتوم است که به “قیر مستقیم اجرا” نیز شناخته می شود.با حرارت دهی و هوادهی این ماده قیر در رده های مختلف تولید می شود.کیاپترو انواع مختلفی از قیر را بر اساس نیاز مشتری ارائه می دهد:

هیچ محصولی یافت نشد.