قیر ویسکوزیته

VG10, VG20, VG30, VG40

قیر VG 30

قیر VG30 یکی از انواع قیرهای رده بندی شده براساس ویکسوزیته است. ویسکوزیته یک خاصیت بنیادی قیر است که مشخص می کند مواد در یک دمای مشخص و یا یک محدوده دمایی چه رفتاری دارند. این قیر در حوزه راهسازی و تولید آسفالت گرم کاربرد وسیعی دارد.

کاربردهای قیر VG 30

بیشترین استفاده این نوع قیر در صنایع راهسازی، عایق کاری، ساختمان سازی و همچنین تولید قیرهای مایع می باشد. از نظر محل استفاده، قیر VG30 بیشتر مناسب مناطق آب و هوایی معتدل است.
در طبقه بندي بر اساس گرانروی قيرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° 60 و يا گرانروی کينماتيک در C° 135، رده بندي و جهت هر يک از آنها معيارهاي فني مشخصي تعيين شده است. گرانروي مطلق بر حسب پواز و گرانروي کينماتيک بر حسب سانتي استوکس بيان مي‌شود. طبقه بندي و مشخصات قيرهاي خالص در استانداردهاي AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

 

مشخصات قیر VG 30

کیاپترو تضمین می کند که قیر VG30 مطابق با استاندارد ASTM D3381-09 ، AASHTO M226-80 (2008) و IS 73: 2006 تولید می شود ، همچنین الزامات مشخصات زیر را دارد.

 

Characteristics

VG-30

Test

Kinematic Viscosity, 135˚C, CST, min

2400

IS1206

Flashpoint, C, Max

350

IS1448

Flashpoint, C, min

220

IS1448

Solubility in trichloroethylene, %, min

99.0

IS1216

Penetration at 25˚C

50-70

IS203

Softening point, C, min

47

IS1205

Tests on residue from thin film over test / RTFOT

I. Viscosity ratio at 60˚C, max

4.0

IS1206

II. Ductility at 25˚C, cm, min

40

IS1208