قیر درجه نفوذی

40/50, 50/70, 60/70, 60/90, 80/100, 85/100

قیر درجه نفوذی 40/50

قیر درجه نفوذی 40/50 یک قیر استاندارد از رده بندی درجه نفوذی براساس استاندارد اروپایی است که برای راهسازی و تولید آسفالت گرم مناسب می باشد و بیشتر در مناطق گرم استفاده می شود.

 

کاربردهای قیر 40/50

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

درجه نفوذ قیر 40/50 براساس استاندارد در محدوده 40 تا 50 می باشد و این قیر تقریبا شل است و برای مناطق گرم تر کاربرد دارد.

 

مشخصات قیر 40/50

کیاپترو تضمین می کند که درجه قیر 40/50 مطابق با استاندارد بین المللی استاندارد DIN EN 12591: 99 تولید می شود ، همچنین شرایط مشخصات زیر را دارد

 


 

Description

Unit

Limit

Test Method

Density@25°C

 Kg/m^3

 1010-1060

ASTM D70 or D3289

 Penetration@25°C

mm/10

 40-50

 ASTM D5

Softening Point

 °C

52-60

ASTM D36

 Ductility@25°C

 cm

 100min

 ASTM D113

 Loss on Heating

wt%

   0.2max

 ASTM D6

Drop in Penetration after Heating

%

 20max

ASTM D5

 Flash Point

 °C

232min

ASTM D92

 Solubility in  Trichloroethylene

wt%

 99.1min

 ASTM D2042

 Spot Test

---

Negative

 A.A.S.H.O.T.102

Viscosity@60°C

 P

 4000±800

ASTM D2171

 Viscosity@135°C

 cSt

 400min

ASTM D2170