قیر محلول دیرگیر

SC70, SC250, SC800, SC3000

قیرکات بک SC800

  SC-800 قیر محلول دیرگیری است که حاوی 70% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2026M-15 به تولید می رسد.

 

کاربردهای قیر محلول SC250

 کاربرد این قیر برای آسفالت سرد کارخانه ای - اساس، آستر و رویه می باشد

 

قيرهاي كندگير از حل كردن قيرهاي خالص در نفت سفيد تهيه مي­شود كه سرعت تبخير نفت از بنزين كندتر و طولاني­تر است.

   قيرهاي كندگير به پنج نوع درجه­بندي مي­شوند كه كندرواني آنها در ۶۰ درجه سانتي­گراد از حداقل ۶۰ تا ۶۰۰۰ سانتي­استوكس تغيير مي­­كند.

- قيرهاي ديرگير (ASTM D2026):

   قيرهاي محلول ديرگير را علاوه بر حل كردن قير خالص در روغن­ها و حلالهاي ديرگير نفتي مانند گازوئيل يا نفت سياه، مي­توان مانند قير خالص، مستقيماً از تقطير نفت خام به دست آورد. در حالت اخير قيرهاي ديرگير را روغن راه مي­نامند كه هنوز بخش روغن موتور نفت خام از آن جدا نشده است. گيرش روغن راه بعد از مصرف، مدت زيادي طول مي­كشد. در واقع اين روغنها در شرايط آب و هواي عادي تبخير نمي­شود، بلكه تغيير شكل مولكولي در آنها بوجود مي­آيد كه نسبتاً تدريجي و طولاني است. از قيرهاي محلول در ايجاد پوششهاي اوليه بر روي زمين و بعنوان چسب بين دولايه آسفالت استفاده مي­شود و شرايط كاربرد اين نوع مواد بستگي به شكل اندازه، سخت بودن، متخلخل بودن سنگ، زمان لخته شدن و شرايط جوي محيط دارد كه نوع مورد نياز بر مبناي عوامل موجود و طبق توصيه مهندسين راه انتخاب و بكار مي­رود.

مشخصات قیر محلول SC250

کیاپترو تضمین می نماید که قیر محلول دیرگیر SC250 تولیدی این شرکت مطابق با استاندارد ASTM/EN15322:2009 بوده و مشخصات زیر را دارا می باشد

 

 

Properties

Min

Max

Test Method

Kinematic viscosity at 60°C [140°F], mm2/s

800

1600

ASTM D2170

Flash Point (Cleveland open cup), °C

70

-

ASTM D92

Distillate test:

Total distillate to 360°C (680°F), volume %

-

15

ASTM D402

Solubility, %

95

-

ASTM D2042

Kinematic viscosity on distillation residue at 60°C (140°F), mm2/s

1000

16000

ASTM D2170

Asphalt residue:

Residue of 100 penetration, %

60

-

ASTM D243

Ductility of 100 penetration residue at 25°C (77°F), cm

50

-

ASTM D113

Water, %

-

0.5

ASTM D95