قیر محلول کندگیر

MC30, MC70, MC250, MC800, MC3000

قیر محلول MC800

 MC-800 قیر محلول کندگیری است که حاوی 80% قیر می باشد. این قیر به رنگ سیاه بوده و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

 

کاربردهای قیرهای محلول MC800

قیر MC800 بیشتر در صنایع جاده‌سازی شامل زیرسازی و روسازی به‌عنوان ماده چسبنده بین زیرسازی جاده و روکش آسفالت جاده استفاده می‌شود.

 

 

مشخصات قیرمحلول MC800

کیاپترو تضمین می نماید که قیر محلول دیرگیر MC800 تولیدی این شرکت مطابق با استاندارد ASTM/EN15322:2009 بوده و مشخصات زیر را دارا می باشد

 

Bitumen MC 800

Characteristic

Value

Test Method

Kinematic Viscosity@ 60°C (cSt)

800-1600

ASTM D-2170

Flash Point (top open cuo) (°C)

66 min

ASTM D-3143

Water Content (%vol)

0.2 max

ASTM D-95

Distillate, %volume of total distillate to @ 360°C:

   

to 225°C

___

ASTM D-402

to 260°C

0-35

 

to 316°C

45-80

 

Residue from Distillation to 360°C (%Vol by difference)

75 min

ASTM D-402

Test on Residue from Distillation

Penetration @ 25°C (dmm)

120-250

ASTM D-5

Ductility @ 25°C (cm)

100 min

ASTM D-113

solubility in Trichloroethylene (%wt)

99 min

ASTM D-2042