قیر محلول کندگیر

MC30, MC70, MC250, MC800, MC3000

قیر محلول MC30

 MC-30 قیر محلول کندگیری است که با در بر داشتن 58% قیر، پایین ترین  ویسکوزیته را در میان انواع قیرها دارا می باشد. این قیر به رنگ سیاه می باشد و تحت استاندارد ASTM D 2027M-13 به تولید می رسد.

 

کاربردهای قیرهای محلول MC30

قیر MC30 بیشتر در صنایع جاده‌سازی شامل زیرسازی و روسازی به‌عنوان ماده چسبنده بین زیرسازی جاده و روکش آسفالت جاده استفاده می‌شود.

 

 

مشخصات قیرمحلول MC30

کیاپترو تضمین می نماید که قیر محلول دیرگیر MC30 تولیدی این شرکت مطابق با استاندارد ASTM/EN15322:2009 بوده و مشخصات زیر را دارا می باشد

 
 

Bitumen MC 30

Characteristic

Value

Test Method

Kinematic Viscosity@ 60°C (cSt)

30-60

ASTM D-2170

Flash Point (top open cuo) (°C)

38 min

ASTM D-3143

Water Content (%vol)

0.2 max

ASTM D-95

Distillate, %volume of total distillate to @ 360°C:

   

to 225°C

25 max

 

to 260°C

40-70

ASTM D-402

to 316°C

75-93

 

Residue from Distillation to 360°C (%Vol by difference)

50 min

 

Test on Residue from Distillation

Penetration @ 25°C (dmm)

120-300

ASTM D-5

Ductility @ 25°C (cm)

100 min

ASTM D-113

solubility in Trichloroethylene (%wt)

99 min

ASTM D-2042