قیر محلول کندگیر

MC30, MC70, MC250, MC800, MC3000

قیر محلول MC250

mc250 نوعی از قیرهای محلول است و به‌منظور تهیه و تولید این نوع قیر حلال‌های نفتی مثل نفت سفید جهت تبدیل قیر به قیرهای محلول یا مایع مصرف می‌گردد.

در زمان استفاده حلال موجود در قیر ام سی تبخیر شده و تنها قیر خالص جهت ایجاد چسبندگی موردنظر باقی خواهد ماند.

 

کاربردهای قیرهای محلول MC250

قیر MC250 بیشتر در صنایع جاده‌سازی شامل زیرسازی و روسازی به‌عنوان ماده چسبنده بین زیرسازی جاده و روکش آسفالت جاده استفاده می‌شود.

 

 

مشخصات قیرمحلول MC250

کیاپترو تضمین می نماید که قیر محلول دیرگیر MC250 تولیدی این شرکت مطابق با استاندارد ASTM/EN15322:2009 بوده و مشخصات زیر را دارا می باشد

 

Bitumen MC 250

Characteristic

Value

Test Method

Kinematic Viscosity@ 60°C (cSt)

250-500

ASTM D-2170

Flash Point (top open cuo) (°C)

66 min

ASTM D-3143

Water Content (%vol)

0.2 max

ASTM D-95

Distillate, %volume of total distillate to @ 360°C:

   

to 225°C

10 max

ASTM D-402

to 260°C

15-55

 

to 316°C

60-87

 

Residue from Distillation to 360°C (%Vol by difference)

67 min

ASTM D-402

Test on Residue from Distillation

Penetration @ 25°C (dmm)

120-250

ASTM D-5

Ductility @ 25°C (cm)

100 min

ASTM D-113

solubility in Trichloroethylene (%wt)

99 min

ASTM D-2042