قیر محلول (کات بک)

زودگیر، دیرگیر، کندگیر

قیرهای محلول ،از حل كردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغنهای نفتی بدست می آیند. نوع و كیفیت قیرهای محلول به كیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد . هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیرمحلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. . عدم دسترسی به وسایل گرم­كننده قیر، تجزیه شدن قیر در حرارتهای بالا، سرد شدن قیر در هنگام كار، عدم امكان نفوذ آن در مواد معدنی متخلخل، لزوم ایمنی كارگران، آتش سوزی و صرف وقت باعث می شود، كه در بعضی موارد از قیرهای محلول استفاده شود. قیرهای محلول در راهسازی برای اندودهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد كارخانه ای و یا مخلوط در محل مصرف می­شود. قیرهای كندگیر (MC) از حل كردن قیرهای خالص در نفت سفید تهیه می شود كه عدد پسوند معرف ویسكوزیته قیر بر حسب سانتی استوكس است. قیرهای محلول بر اساس درجه گرانروی طبقه بندی می شوند و بر حسب سرعت گیرش و نوع حلال به سه گروه زیر تقسیم می شوند.

کاربرد قیرکات بک محلول بعنوان پرایمر ، پوشش سطوح و زیرکار آسفالت

 

پرایمر

چسبندگی بین لایه ای از مواد غیر بتونی و یک سطح قیر را تامین میکند و وظیفه آن اتصال سطح سطح زیرین با نفوذ به حفره ها به عمق 5-10 میلی مترهمچنین پوشش پرایمر اصلی باید قادربه آغشته کردن و نفوذ کردن باشد.

 

پوشش سطوح

این نوع قیر در کشورهایی که دمای آن نسبتا بالاست بیشتر به کار رفته و باعث پوشش قیر روی سطوح جهت محافظ و ایجاد چسندگی لازم جهت انجام عملیات بعدی بیشترین گرید قیر که در این زمینه استفاده میشود MC3000 است.

 

زیر کار آسفالت

یک روکش چسبان و لایه بسیار نازک از قیر است که پیوند خوبی بین دو لایه از اطمینان حاصل کنید آسفالت و لایه زیر آن چسبندگی خوبی ایجاد میکنند.برای استفاده از ان نوع قیر باید از ویسکوزیته بالا استفاده شود.

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها دارای مقالاتی هستند.